Kom ik in aanmerking voor een huurappartement in de Kop van Laak?

Na de inschrijving worden potentiële huurders gematcht met de woningen die verhuurd worden. Een belangrijk criteria hiervoor is dat je over voldoende inkomen beschikt om de huur te betalen, nu en in de toekomst. Daarom zijn er inkomensrichtlijnen opgesteld om het minimum inkomen te berekenen. Om teleurstelling te voorkomen kun je zelf alvast uitrekenen of je aan de richtlijnen kunt voldoen, voordat je aan je inschrijving begint. Voor de Kop van Laak geldt dat je aan de voorwaarden voor huisvestingsvergunning van de Gemeente Den Haag moet voldoen om in aanmerking te komen. Hiervoor geldt een maximum inkomen. Bij een eenpersoonshuishouden is het maximum belastbaar jaarinkomen vastgesteld op € 60.036, bij een meerpersoonshuishouden op € 70.036. Lees meer over de huisvestigingsvergunning en hoe je deze, na ondertekening van de huurovereenkomst, kunt aanvragen op de website van Gemeente Den Haag. Houd er rekening mee dat de Gemeente Den Haag € 47,15 aan legeskosten in rekening brengt voor het verwerken van deze vergunning.

Daarnaast is het noodzakelijk dat je geen negatieve BKR registratie hebt. Weet je niet zeker of je een negatieve BKR registratie hebt? Vraag dan je gegevens op bij de BRK.

 

Inkomensrichtlijnen

Minimum inkomen
Bij een netto maandhuurprijs tot en met € 600,- geldt: 4,5 maal de netto maandhuur.
Bij het meerdere boven € 600,- geldt: 3 maal de netto maandhuur = Brutomaandinkomen (het inkomen van een eventuele partner wordt voor 100% meegerekend).

Voorbeeld netto maandhuurprijs € 900,-:
€ 600 x 4,5 = € 2.700,-
€ 300 x 3 = € 900,-
Zo kom je op een bruto benodigd (gemeenschappelijk) maandinkomen van minimaal € 3.600,-

Maximum inkomen
Daarnaast geldt er een vastgesteld maximum bruto jaarinkomen van € 60.036 voor eenpersoonshuishoudens en € 70.036 als je huishouden uit meerdere personen bestaat.

Bruto maandinkomen berekenen loondienst of ondernemer

Ik ben in loondienst
– Bruto jaarsalaris gedeeld door 12
– Vakantiegeld, vaste bonus, vaste 13e maand mogen meegerekend worden bij het bepalen van het bruto jaarinkomen.
– Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een lease-auto worden niet meegenomen in de inkomenstoetsing.

Ik ben ondernemer
– Aan ondernemers wordt een borgsom van 3 maanden huur gevraagd om in aanmerking te komen voor een woning

Ik heb eigen vermogen
– Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden voor de inkomenstoets. 10% van het vermogen kan worden meegeteld in het jaarinkomen.

Bruto maandinkomen berekenen pensioen of uitkering

Ik heb een uitkering
– Bruto jaaruitkering gedeeld door 12
– Vakantiegeld mag meegerekend worden bij het bepalen van het bruto jaarinkomen

Ik heb een pensioen
– Voor gepensioneerden geldt een lager benodigd inkomen door de lagere belastingdruk. Het belastbaar inkomen van gepensioneerde kan verhoogd worden met 30%.

Documentencheck en creditcheck

De uiteindelijke matching wordt gedaan op basis van de gegevens die je verstrekt, waaronder informatie over je inkomen en woningvoorkeur. Het is daarom belangrijk dat je het inschrijfformulier volledig en naar waarheid invult. Alle gegevens worden later gecontroleerd door middel van een documentencheck en een creditcheck. Voorwaarde voor verhuur is namelijk dat je geen negatieve BKR registratie hebt. Twijfel je over je BKR registratie? Vraag je gegevens dan op via het BKR.

Bereken je huurbudget met de calculator

Bruto maandinkomen
,-
Netto inkomen bedrijfsvoering
,-
Bruto maandinkomen partner
,-
Eigen vermogen
,-
Maandelijkse verplichtingen
,-
Resultaat: € 0,-

Bij het berekenen van je maandelijkse verplichtingen kun je denken aan het aflossen van leningen (anders dan een hypotheek), studieschuld of alimentatie. Bovenstaande indicatie is exclusief servicekosten en overige posten.