Algemeen
Waarom moet ik een huisvestingsvergunning aanvragen en waar moet ik aan voldoen?

Voor de Kop van Laak geldt dat je aan de voorwaarden voor huisvestingsvergunning van de Gemeente Den Haag moet voldoen om in aanmerking te komen. Een huisvestingsvergunning wordt ingezet om er voor te zorgen dat de woningen verhuurd worden aan mensen met een passend inkomen.

Hiervoor geldt een maximum inkomen. Bij een eenpersoonshuishouden is het maximum belastbaar jaarinkomen vastgesteld op € 60.036, bij een meerpersoonshuishouden op € 70.036. Lees meer over de huisvestigingsvergunning en hoe je deze, na ondertekening van de huurovereenkomst, kunt aanvragen op de website van Gemeente Den Haag.

Let op: de gemeente Den Haag vraagt € 47,15 legeskosten voor het verwerken van jouw aanvraag.

Tot wanneer kan ik inschrijven?

In het aanbodoverzicht en in de woningzoeker kun je zien welke appartementen nog beschikbaar zijn. De nog beschikbare woningen doorlopend met geschikte kandidaten gematcht worden. Schrijf je dus direct in!

Ik wil een appartement huren, wat moet ik doen?

De verhuur is gestart. Je kunt vanaf nu online inschrijven via deze website.

Kan ik de appartementen bezichtigen?

Wegens veiligheidsrichtlijnen op de bouw en de huidige maatregelen omtrent Covid-19 is het helaas niet mogelijk om de appartementen ver voor oplevering te bezichtigen. We werken aan digitale bezichtigingsmogelijkheden, waarbij je kunt denken aan een video rondleiding, foto’s, artist impressions  en/of een VR tour.

Zijn de beelden op de website echte foto’s?

De beelden die op de website worden getoond zijn impressies. Dat betekent dat deze beelden zijn gemaakt door een designer op basis van de gegevens van de architect. Het kan voorkomen dat de uiteindelijke uitvoering afwijkt van de weergegeven impressie. Daarom kunnen er geen rechten worden ontleend aan deze impressie beelden. Indien mogelijk worden er dichter bij de opleverdatum ook foto’s en/of videobeelden van het daadwerkelijke resultaat via de website gedeeld.

Kan ik huurtoeslag ontvangen?

De appartementen worden verhuurd in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen.

Wanneer zijn de appartementen gereed en zou ik kunnen verhuizen?

De eerste appartementen worden in Q2 2021 opgeleverd. Let op! Dit is een prognose. Dit kan bijvoorbeeld wegens weersomstandigheden, aanleveren afbouwmateriaal etc. worden bijgesteld naar voren of iets verder in tijd.

Wat zijn de gevolgen van de maatregelen omtrent COVID-19 voor de opleverdatum?

Op de bouw wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de opleverdatum van Kop van Laak, momenteel lijkt de impact minimaal. Via onze website, nieuwsbrief en Facebookpagina houden we je op de hoogte over eventuele wijzigingen in de verwachte opleverdatum.

Toetsing en inkomen
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen?

Om in aanmerking te komen voor een huurappartement in de Kop van Laak gelden de volgende voorwaarden:

  1. Je voldoet aan de inkomensrichtlijnen (minimum en maximum inkomen)
  2. Je voldoet aantoonbaar op langere termijn aan de inkomensrichtlijnen
  3. Je hebt geen negatieve BKR registratie
  4. Je voldoet aan de vereisten voor het verkrijgen van een huisvestingsvergunning van de Gemeente Den Haag
Wat zijn de inkomensrichtlijnen om te huren?

Minimum inkomen
Bij een netto maandhuurprijs tot en met € 600,- geldt: 4,5 maal de netto maandhuur.
Bij het meerdere boven € 600,- geldt: 3 maal de netto maandhuur = Brutomaandinkomen (het inkomen van een eventuele partner wordt voor 100% meegerekend).

Voorbeeld netto maandhuurprijs € 900,-:
€ 600 x 4,5 = € 2.700,-
€ 300 x 3 = € 900,-
Zo kom je op een bruto benodigd (gemeenschappelijk) maandinkomen van minimaal € 3.600,-

Maximum inkomen i.v.m aanvraag huisvestingsvergunning
Daarnaast geldt er een vastgesteld maximum bruto jaarinkomen van € 60.036 voor eenpersoonshuishoudens en € 70.036 als je huishouden uit meerdere personen bestaat.

  • – Vakantiegeld, vaste bonus, vaste 13e maand mogen meegerekend worden bij het bepalen van het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een lease-auto worden niet meegenomen in de inkomenstoetsing.
  • – Voor gepensioneerden geldt een lager benodigd inkomen door de lagere belastingdruk. Het belastbaar inkomen van gepensioneerden kan verhoogd worden met 30%.
  • – Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden voor de inkomenstoets. 10% van het vermogen kan worden meegeteld in het jaarinkomen.

Klik hier om jouw maximale huurprijs te berekenen.

Welke huurprijs past bij mijn inkomen?

Via de huurprijscalculator kun je bepalen welk appartement bij jouw inkomen past.

Mogen ouders of derden garant staan als er niet kan worden voldaan aan de inkomensrichtlijnen?

Garantstellingen van ouders of derden zijn helaas niet mogelijk.

Kan ik als ondernemer huren in De Kop van Laak?

Ja, ook als ondernemer kun je een appartement huren in De Kop van Laak. Om in aanmerking te komen dien je aantoonbaar aan de inkomensrichtlijnen te voldoen en wordt er een borgsom van 3 maanden huur gevraagd.

Kan ik als student een huurappartement in de Kop van Laak huren?

Nee, het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenstoets, waarbij maximaal twee inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Ook kunnen er niet meer dan twee huurders op één adres ingeschreven staan. Tenzij aan deze eisen wordt voldaan, is het voor studenten niet mogelijk een appartement te huren. Er worden helaas geen garantstellingen door derden (ouders) geaccepteerd.

Kan ik als uitzendkracht een huurappartement in de Kop van Laak huren?

Helaas kunnen wij alleen rekening houden met inkomen uit een vast dienstverband (minimaal 12 maanden). Het is dus niet mogelijk om met een flexibel arbeidscontract een appartement te huren in de Kop van Laak.

Inschrijven & online verhuur
Waar kan ik het inschrijfformulier vinden? En waar kan ik mijn documenten uploaden?

De verhuur is nog niet gestart. Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief via deze website houden wij je op de hoogte van de start van de verhuur.

Zodra de verhuur van start is gegaan kun je via deze website je online inschrijving beginnen. Je wordt hiervoor naar een beveiligde omgeving geleid, waarin je een persoonlijk online dossier aanmaakt. In dit dossier kun je vervolgens je gegevens en documenten aanleveren en je woningvoorkeur doorgeven.

 

Welke documenten moet ik uploaden?

Op basis van de ingevulde gegevens in het inschrijfformulier volgt er een lijst met een aantal documenten die je moet uploaden. Op het moment dat je nog niet over alle stukken beschikt, kun je deze iets later toevoegen. Let er wel op dat dit vóór de sluitingsdatum gebeurt om succesvol mee te gaan met de eerste toewijzing.

De volgende stukken kunnen gevraagd worden:

  • – Geldig identiteitsbewijs (let op AVG richtlijnen: dek BSN en pasfoto af)
  • – Huisvestingsvergunning van de Gemeente Den Haag (deze vraag je aan na ondertekening van de huurovereenkomst)

Ben je in loondienst?
– Drie salarisstroken
– Werkgeversverklaring
– Kopie bankafschrift waarop storting salaris zichtbaar is

Heb je een uitkering?
– Toezeggingsbrief UWV in plaats van werkgeversverklaring
– Kopie bankafschrift waarop storting uitkering zichtbaar is

Ben je gepensioneerd/AOW-gerechtigd?
– Jaaropgave van AOW en indien van toepassing pensioen
– Kopie bankafschrift waarop storting van AOW en indien van toepassing pensioen zichtbaar is

Ben je zelfstandig ondernemer?
– Recent uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)
– Jaarcijfers van afgelopen 2 jaar (voorafgaand aan ondertekening huurovereenkomst) opgemaakt door accountant/administratiekantoor
– Prognose van het aankomende jaar

En indien van toepassing:
– Echtscheidingsconvenant
– Overzicht eigen vermogen
– In geval van verkoop van de huidige woning: de (voorlopige) koopakte + overzicht resterende hypotheek
– In geval van aanhouden van huidige koopwoning: een overzicht van de hypotheeklasten van de afgelopen 6 maanden
– Verhuurdersverklaring

Hoe zorg ik er voor dat mijn documenten aan de AVG wetgeving voldoen?

Om identiteitsfraude tegen te gaan is het belangrijk om documenten aan te leveren die aan de AVG richtlijnen voldoen. Dit houdt onder meer in dat je BSN en pasfoto niet zichtbaar mogen zijn. Hiervoor kun je gebruik maken van de KopieID app van de Rijksoverheid. Daarnaast is het belangrijk om de documenten via het beveiligde online dossier aan te leveren en niet via e-mail.

Moet ik inschrijf- of bemiddelingskosten betalen?

Je hoeft geen inschrijfkosten te betalen en er zijn geen bemiddelingskosten/courtagekosten. Voor (of tijdens) het ondertekenen van de huurovereenkomst dient de eerste maand huur en de eventuele borg te zijn/worden overgemaakt via internetbankieren. Een borg is niet standaard en wordt alleen gevraagd indien je niet (volledig) aan de inkomenseisen voldoet, een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebt of zelfstandig ondernemer bent.

Hoe worden de appartementen toegewezen?

Aan de hand van de gestelde inkomenseis en beschikbaarheid, volledigheid van jouw dossier, finale credit check en jouw voorkeur worden de appartementen toegewezen. Als er meerdere inschrijvingen voor dezelfde woning zijn, wordt de woning toegewezen aan de best passende kandidaat.

Wanneer hoor ik of ik een appartement toegewezen heb gekregen?

Zodra de inschrijvingsperiode is gesloten, worden alle dossiers beoordeeld. Je ontvangt van ons nader bericht per e-mail of de woning voorlopig aan jou is toegewezen. Mochten na deze eerste inschrijving nog appartementen beschikbaar zijn, geldt vervolgens de volgorde van binnenkomst. Alleen compleet ingevulde inschrijfformulieren inclusief alle gevraagde bijlagen zullen in behandeling worden genomen.

Huren
Wat is de minimale huurtermijn?

Je huurt voor minimaal 1 jaar vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst. Daarna is de huurovereenkomst te beëindigen per de eerste van de volgende kalendermaand.

Is het toegestaan om huisdieren te houden?

Je trouwe viervoeter of gezellige kat neem je natuurlijk graag mee naar je nieuwe woning. Mits dit geen overlast veroorzaakt voor andere bewoners, is dit toegestaan. Zorg er dus voor dat je huisdier niet overmatig blaft of miauwt, niet ontsnapt uit de woning en geen schade veroorzaakt aan het appartement.

Kan ik een appartement delen met een vriend/collega?

Het is helaas niet toegestaan om de appartementen te huren als woningdelers. Er wordt enkel verhuurd aan alleenstaanden en samenwonenden / gezinnen met een duurzame gemeenschappelijke huishouding.

Is het toegestaan om wanden te schilderen of behangen?

Je mag de woning naar eigen smaak decoreren en inrichten. Het is toegestaan om de wanden te schilderen of te behangen. We adviseren om de wanden van voorstrijk te voorzien voordat je gaat verven. Deuren en kozijnen mogen niet beschilderd worden. Maar let op, bij het verlaten van het appartement dient de woning met witte wanden achtergelaten te worden.

Zijn er naast de huurprijs nog servicekosten?

Ja, je betaalt servicekosten. Voorschot service kosten bedraagt €45,- per maand.

Voor de gezamenlijke ruimtes waar alle bewoners gebruik van maken, worden bepaalde kosten gedeeld. Je ontvangt hiervan altijd een separate opgave en jaarlijks een overzicht van de servicekosten. De samenstelling van de servicekosten is in een wettelijk kader bepaald. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Verder dien je voor warmtelevering, water en licht zelf de contracten met de nutsbedrijven af te sluiten.

Zit er een parkeerplaats bij het appartement?

Er komt een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar voor de verhuur. Je kan bij je inschrijving aangeven of je interesse hebt voor een parkeerplaats. Het huren van een losse parkeerplaats kost €65,- per maand.

Daarnaast kun je informeren bij de gemeente Den Haag over het aanvragen van een parkeervergunning.

 

 

Kwaliteit & voorzieningen
Hoe duurzaam is De Kop van Laak?

De Kop van Laak is voorzien van meerdere maatregelen die bijdragen aan duurzamer wonen. Zo zijn er zonnepanelen voor de algemene voorzieningen (bijvoorbeeld voor de verlichting van de gezamenlijke ruimten en het stroomverbruik van de liften). Daarnaast is er geen gasaansluiting nodig omdat alle woningen via een collectieve lucht-warmtepomp worden verwarmd en je een inductiekookplaat in de keuken hebt.

Hoe zijn de wanden en plafonds afgewerkt?

De wanden worden behangklaar opgeleverd. De plafonds zijn voorzien van wit spuitwerk. De plafondhoogte is minimaal 2.60 meter. De wanden in de badkamer zijn tot aan het plafond betegeld met witte wandtegels, de wanden op het toilet zijn deels betegeld en daarboven voorzien van wit spuitwerk.

Moet ik nog een vloer leggen en waar moet ik rekening mee houden?

De vloeren worden kaal opgeleverd. Je dient deze zelf te voorzien van een voor vloerverwarming geschikte vloerbedekking.

Voor het laten leggen van jouw vloer kan je gebruik te maken van het speciale aanbod van onze projectleverancier Wijnand Koornstra: meteen je woning laten stofferen na het ontvangen van de sleutel. Kies jouw favoriete pvc- of laminaatvloer en gordijnen tegen een scherpe aanbiedingsprijs. Geen omkijken naar, behalve nog een persoonlijke keuze maken voor een vloer en raambekleding! Ben jij benieuwd naar de vloerenservice? Bekijk dan de Flyer en de brochure!

Hoe worden de badkamer en het toilet opgeleverd?

De comfortabele badkamer is voorzien van een wastafel met spiegel en glazen planchet, een douche met glazen doucheafscheiding en een handdoekenradiator. De vloer is voorzien van antracietkleurige vloertegels en de wanden zijn tot aan het plafond met witte wandtegels betegeld. Het separaat toilet wordt voorzien van antraciete vloertegels en witte wandtegels tot op 1,5m hoogte met daarboven wit spuitwerk.

Hoe wordt de keuken opgeleverd en welke apparatuur zit er in?

De woningen worden voorzien van een moderne Bruynzeel keuken in de kleur hoogglans wit met een zwart kwartscomposiet aanrechtblad. De keukens zijn uitgerust met hoogwaardige Atag inbouwapparatuur: een combimagnetron, koel-vriescombinatie, inductiekookplaat, afzuigkap en vaatwasser.

Hoe wordt de woning en het water verwarmd?

De woningen zijn aangesloten op een collectieve lucht-warmtepomp. installatie. Als huurder ga je een overeenkomst aan met de exploitant van deze collectieve lucht-warmtepomp. voor warmte en warm tapwater. Als kandidaat huurder ontvang je hierover meer informatie tijdens het verhuurproces.

Is er ventilatie aanwezig in de woning?

Ja, de woning is voorzien van een WTW (warmte terug win) ventilatie systeem.

Is er een aparte berging bij het appartement?

Alle appartementen beschikken over een inpandige berging. Een aantal appartementen hebben daarnaast een externe berging op de eerste verdieping.

Kop van Laak ligt naast het spoor. Zijn er maatregelen getroffen tegen geluidsoverlast?

Om geluidsoverlast tegen te gaan zijn er diverse maatregelen getroffen. Om te voldoen aan de eisen van het bouwbesluit met betrekking tot de wering van geluid van buiten, zijn diverse voorzieningen in de gevel van het gebouw aangebracht. Daarnaast is aan de spoorzijde van het gebouw een geluidscherm geplaatst zodat geluidsbelasting door treinverkeer wordt verminderd.

Waar kan ik mijn fiets stallen?

Er is een gemeenschappelijke fietsenstalling aanwezig.